องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพตำบลบ้านขาม ปีงบประมาณ 2561


วันที่ 1-3 เมษายน 2561 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพตำบลบ้านขาม ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของตำบลบ้านขาม ณ จังหวัดระยอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03