องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการการส่งเสริมสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจ ผู้สูงวัยตำบลบ้านขาม ปี 2561


วันที่ 10 เมษายน 2561 : กองสวัสดิการสังคม  อบต.บ้านขาม จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย  ดูแลสุขภาพใจ ผู้สูงวัยตำบลบ้านขาม ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03