องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น.  นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03