องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี 2561


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของไข้เลือดออก

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03