องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพของประชาชน นอกสถานที่


วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม ได้ให้การต้อนรับบคณะบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโยโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ในการจัดโครงการตรวจสุขภาพของประชาชน โดยมีทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ด้านทันตกรรม อายุรกรรม และตรวจสายตาผู้สูงวัย
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03