องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างวินัยการทิ้งขยะตำบลบ้านขาม ปี 2561 (ม.1)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 : กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและการสร้างวินัยการทิ้งขยะมูลฝอยตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03