องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑: นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามนำคณะบุคลากร และสมาชิกสภาฯ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยพร้อมเพรียงกัน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03