องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2561


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมทั้งปลัด รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพละสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ปะจำปี พ.ศ.2561 นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  นายกำธร  คร่ำสุข  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03