องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  09.00   น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นขาม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 และประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยรกของปี พ.ศ.2563  และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ  ณ ห้องประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลบ้าขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03