องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562


วันที่ 25 เมษายน 2562 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวมหาราช  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03