องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปี  พ.ศ.2564 และหารือข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03