องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


วันที่ 9 มีนาคม 2563 และวันที่ 12 มีนาคม 2563 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกสภา อบต.

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03