องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563


วันที่ 13 มีนาคม 2563 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านขาม จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วม คณะกรรมการ ศพด. ผู้ปกครองระหว่างชุมชนแต่ละชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03