องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1


วันที่ 21 มีนาคม 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ ร้านค้า ตลาดสด  โดยมีการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานที่ต่างๆ ในชุมชน

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26