องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2


วันที่ 27 มีนาคม 2563 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ตลาดสด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26