องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การต้อนรับคณะตรวจติดตามศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโรนา (COVID-19)


วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสอง 2 แห่ง ร่วมให้การต้อนรับนายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวินัย ศรีแก้ว คณะกรรมการโรคติดต่อฯ พร้อมรายงานการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม และออกเยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่นางสุขสันต์  ดวงมาลา ราษฎร หมู่ที่ 12 บ้านโคกกุง ที่เป็นผู้กักกันตนเอง ซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26