องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ หมู่ที่ 1


นายชัยโย ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภา อบต. ปลัด อบต. สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  มอบเงินช่วยเหลือ กรณีบ้านนายนเรนทร กอนคอน ราษฎร  หมู่ที่ 1 ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26