องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากร อบต.โคกม่วง และสิบเอกนัทพล ผุดผ่อง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ   ซึ่งโอนมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26