องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งในเขตตำบลบ้านขาม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : ศูนย์พัฒาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านขามทั้ง 2 แห่ง ได้จัดอาหารเพื่อมอบให้เด็กเล็กในช่วงปิดการเรียนการสอย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03