องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ศูนย์พันาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03