องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมรับหน้ากากอนามัย


วันที่  2 มิถุนายน 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านขาม ร่วมให้การต้อนรับนายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะที่เดินทางมามอบหน้ากากผ้า จำนวน  2,500  ชิ้น เพื่อให้หน่วยงานแจกกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA-19)

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03