องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2 (วันที่ 4 มิถุนายน 2563)


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งในเขตตำบลบ้านขาม ได้จัดอาหารกลางวัน เพื่อมอบให้เด็กเล็ก ในช่วงปิดภาคเรียน เน่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (CORONA-19)

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03