องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยใก้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่  เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03