องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 19-20 กันยายน 2563 : งานป้องกัน อบต.บ้านขาม จัดโครกงารฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบรหารส่วนตำบลบ้านขาม  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

บาคาร่าออนไลน์
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03