องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563


วันที่ 1 กันยายน 2563 : หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบบ้านขาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององร์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และเข้ารับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

สูตรบาคาร่า
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03