องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗:กระบวนการเชิดชูเกียรติ


ในวันที่ ๖ มิถนายน ๒๕๕๗  พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนอบัวลำภู จัดประชุมเพื่อหารือในการเตรียมกิจกรรมที่จะเ้ารับโล่รางวัลระาชทานสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯสยามบมราชกุมารี  ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗:กระบวนการเชิดชูเกียรติ ของกรมพัฒนาชุมชน โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ปลัด อบ. ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม  ณ ศาลากลางบ้านธาตุใหม่พัฒา

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03