องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2663 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อพิจารณาหัวข้อราชการต่างๆ

สล็อต

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03