องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : คณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคำร้องขอกู้เงินทุน และพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนตามโครงการ ของกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายชัยโย  ตรีวิเศษ เป็นประธาน

เครดิตฟรี

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03