องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองสองห้อง


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.: นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัด, รองปลัด, หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในหน่วยงาน  และชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (จังหวัดหนองคาย) นำโดยนายธนวัต  หล่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง ในการเข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม  เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการในการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03