องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.บ้านขาม และผู้นำชุมชนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดตราด  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03