องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรม "CSR : เราอาสาทำความดี สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาม" ประจำปี 2563


วันที่ 26 ธันวาคม 2563 : สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาม  จัดกิจกรรม "CSR : เราอาสาทำความดี สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาม " ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเป็นจิตอาสา มีจิตใจที่เป็นสาธารณะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่กับคนหมู่มาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03