องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการอุ่นกาย คลายหนาว ชาวตำบลบ้านขาม( 16 ม.ค.57)


) โครงการอุ่นกาย คลายหนาว ชาวตำบลบ้านขาม( 16 ม.ค.) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และมีความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓๐๐ ผืน และของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยมีพิธีมอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03