องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและมอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์(ปฏิทิน)ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 8 มกราคม 2564 : นายธีระ  เข็มแก้วมะลี และนายบัวไหล มาลัย รองนายก อบต.บ้านขาม  ได้ออกมอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ให้แก่ประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมกับกิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลบ้านขาม ประจำเดือนมกราคม 2564 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03