องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม


วันที่ 11 มกราคม 2564 : นายบัวไหล มาลัย ตำแหน่ง รองนายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยนายจำนง สิงขรณ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต. เดินทางไปมอบวารสารสื่อสิืงพิมพ์(ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการ (สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ) ในเขตพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการแต่ละแห่งเป็นตัวแทนรับมอบ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03