องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม จัดโครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม ประจำปี 2564 ณ บ้านโคกกุง หมู่ 12 ตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03