องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม (พิธีเปิด)


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บ้านโคกกุง หมู่ 8 โดยกำหนดดำเนินการในเขตพื้นที่นำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกกุง หมู่ 8, บ้านโคกกุง หมู่ 12 และ บ้านดอนนาดี หมู่ 7

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03