องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านขาม)


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้การต้อนรับท่านประยูร  อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในการออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายใน ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03