องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการอบส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตร "การใช้สารอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  โดยมีนายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03