องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03