องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลบ้านขาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทย เพื่อทำนุบำรุงรักษาโบราณสถาน วัด และสถานที่สำคัญ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ณ วัดพระธาตุหาญเทาว์ ตำบลบ้านขาม โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03