องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียน


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยนายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  พร้อมด้วยนายธีระ เข็มแก้วมะลี นายบัวไหล มาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยปลัด อบต. รองปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีความห่วงใยประชาชนในตำบล จึงได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนบ้านโคกกุง ตำบลบ้านขาม โดยมีนายไพฑูรย์ จันทร์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงและคณะคุณครูเป็นผู้รับมอบ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03