องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรค


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 : นายจำนง  สิงขรณ์ เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองส่งเสริมการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03