องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน


วันที่ 29 มิถุนายน 2564  : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้มอบทรายอะเบทให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำลบ้านขาม เพื่อนำไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหุของโรคไข้เลือดออก 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03