องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)


ด้วยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาด ล้างตลาดชุมชนตำบลบ้านขาม เพื่อเป็นการควบคุมโรคติดต่ออันตรายและลดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03