องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐  น. นายธีระ  เข็มแก้วมะลี พร้อมด้วยนายเสด็จ  ยะหัวดง  รองนายก อบต.บ้านขาม  นำคณะบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งจะปรับปรุงซ่อมแซมไปยังศาลใหม่(ชั่วคราว) ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03