องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม จัดโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี  ตำแหน่งรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านขาม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03