องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 : นายพิทักษ์  โยมสีดำ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้เปิดประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ท่านเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03