องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ยื่นคำร้องขออนุมัตินายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ซึ่งประธานสภาได้เรียกประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ  โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03