องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)


วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. นิติกร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกัน อบต.บ้านขาม และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) นายมานพ สิงห์ดา ราษฎร หมู่ที่ 5 จำนวน 7,500 บาท 2) นายสายันต์ วิถี ราษฎร หมู่ที่ 7 จำนวน 5,700 บาท  3) นายสรศักดิ์ สุทธิแพทย์ ราษฎร หมู่ที่ 14  จำนวน 10,400 บาท

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03