องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ทั้ง 2 แห่ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 และหารือแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ชั้น 2)

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03